Ritningar & 3D

RITNINGAR & 3D MODELLER

LÄNKAR 

KUGGHJUL 

3D MODELLER 

Ladda ner 3D modeller från dropbox i formatet step. 

STÅLKEDJA

10007 (link 103).STEP

10006 (link 72,5).STEP

10004 (link 62).STEP

10000 (link 78).STEP

10005 (link 55).STEP

10003 (link 57).STEP

10002 (link 74).STEP

3D MODELLER 

Ladda ner 3D modeller från dropbox i formatet step. 

KEDJEHJUL

55Z16_SY.STEP


57Z12_SY.STEP

74Z8_SY.STEP

55Z14_SY.STEP

55Z12_OS.STEP

74Z8_SY_special.STEP

57Z14_SY.STEP

74Z10_SY.STEP

55Z8_SY.STEP

55Z14_OS.STEP

55Z11_OS.STEP

57Z8_SY.STEP

74Z12_SY.STEP

78Z10_SY.STEP

55Z8_OS.STEP

78Z12_SY.STEP

57Z10_SY.STEP

78Z8_OS.STEP

55Z12_SY.STEP

55Z10_SY.STEP

78Z7_SY.STEP

103Z6_SY.STEP

74Z6_SY.STEP

78Z6_SY.STEP

57Z6_SY.STEP