Montering

Monteringsanvisning

PÅLÄGGNING PÅ KEDJEHJULEN

Lägg på kedjan så att hakens öppna sida kommer utåt. Kedjan kan drivas i båda riktningarna, men men slitaget blir minst om haken går sist. Om transportören arbetar i finkornigt slitande material, nöts kedjan minst om haken går först.


AXELAVSTÅNDET

Avståndet mellan axlarna bör helst vara ställbart. Det går också att ta upp kedjans sträckning med en spännrulle. Om axelavståndet inte kan justeras, underlättas ihopkopplingen med hjälp av kopplingslänkar.


KEDJEHJULENS LAGRING

Om två eller flera kedjor arbetar parallellt med samma drivande axel, bör de drivande hjulen ha lager som är oberoende av varandra. Därigenom undviker man spänningar i kedjorna.


KEDJANS HASTIGHET

Ju större delning och ju mindre antal tänder hjulet har, desto långsammare bör kedjan gå. Nedanstående hatigheter i meter per minut bör ej överskridas.


KEDJEHJUL 

Kedjehjul finns för alla kedjestorlekar. Kedjehjulen listade nedan är tillgängliga

Hög kvalitet, rigorös produktionskontroll


Allt råmaterial som används samt varje tillverkningssteg kontrolleras noggrant och kontinuerligt. Kedjor tillverkade av Kohlswa är rutinmässigt föremål för testbelastning, dimensionskontroller och optisk inspektion. Vidare finns de omfattande resurserna från det moderna laboratoriet tillgängliga för stålanalys, hårdhetsprov och ultimata hållfasthetsprov. De rekommenderade arbetsbelastningarna på föregående sida har valts för att möjliggöra generösa säkerhetsmarginaler.


Kedja nr

Antal tänder

9

10

11

12

13

14

15

55


91

105

117

128

150

170

195

57


78

89

100

109

130

150

167

62


91

105

117

128

150

170

195

72,5


90

104

116

127

149

169

194

74


77

87

97

107

128

148

165

78


72

82

92

101

121

140

157

103


64

72

80

88

108

128

150